หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer