ปัญหาภาษาไทย สระเ- แ- ไ- โ- ขึ้นเป็น "~"

By nimitr, 26 June, 2017

ผู้ใช้ที่ update windows10 แล้วภาษาไทย สระ เ- แ- ไ- โ- ขึ้นเป็น "~"

ปัญหาฟอนต์สระภาษาไทย

วิธีแก้ไขตามนี้ครับ
1. คลิกที่รูปแว่นขยายด้านมุมล่างซ้ายของจอ (Search ของ Windows)
2. พิมพ์ regedit และคลิกเลือก regedit.exe 
3. เลือกที่ละ step ตามนี้ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes 

4. เมื่อมาถึงหน้า FontSubstitutes 
ให้คลิกขวาเลือก New > String Value 
แล้วสร้าง 3 ไฟล์ใหม่ดังนี้
Value Name ===> Value Data 
"MS Sans Serif Greek"="Microsoft Sans Serif" 
"MS Sans Serif"="Microsoft Sans Serif" 
"Courier"="Courier New" 

5. restart เครื่อง 1 รอบ
6. ลองเข้าโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ดูภาษาไทยก็จะกลับเป็นปกติแล้ว