ไฟล์ระบบ update ล่าสุด

By nimitr, 1 January, 2024

ไฟล์ระบบ update ล่าสุด

จะมีรายงานแก้ไขใหม่ ๆ เช่น รายงาน ภงด.91 ปีภาษี 2565, รายงานส่งออก text file ภงด.1ก เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ download นำไปใช้ได้เลย มีวิธีทำดังนี้

1. download ไฟล์ระบบ จะได้ paysys.zip
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. จะได้ PaySys.mdb
3. ดูที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบ จากหน้า Login โปรแกรมเงินเดือน 

login ดูที่เก็บข้อมูล

จากภาพที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบคือ
d:\NimitrPayroll
(ไม่ต้องเข้าไปใน Sample)

4. copy ไฟล์ PaySys.mdb ที่ได้จากข้อ 2. ไปทับใน 
d:\NimitrPayroll
(ไม่ต้องเข้าไปใน Sample)

5. เสร็จแล้วเข้าโปรแกรมเงินเดือน > เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง
6. ใช้งานตามปกติ