73. การปรับลดอัตราสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง 1%

Submitted by nimitr on Thu, 03/26/2020 - 18:56

sso help for covid19

การปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ในโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

เมนู ข้อมูล-บริษัท

2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 1.00

scr company 6sso

- คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"

scr company 5deduction

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

หมายเหตุ
ส่วนที่บริษัทสมทบ 4% ไม่ต้องแก้ในโปรแกรม เดี๋ยวจะมี update แก้ไขในส่วนของรายงานให้ download ไป update อีกทีครับ