รายงานส่งออก text file KBank Payroll (รหัส 22101)

By nimitr, 17 February, 2022

รายงานส่งออก text file KBank Payroll (รหัส 22101)
รายงานนี้มี update เพิ่มให้ป้อนเลขที่บัญชีผู้จ่าย, วันที่ทำรายการ และวันที่จ่าย ตอนออกรายงานได้
(สำหรับโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll v.20.7.0 ขึ้นไป)

1. เมื่อต้องการออกรายงาน เลือกเมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

เมนู รายงานส่งออก text file

2. เลือกรายงานรหัส 22101 > คลิก <ส่งออก OK>
(หากไม่มีรายงาน 22101 คลิก download 
วิธี update รายงานเข้าระบบของท่าน) 

เลือก รหัส 22101

3. ป้อนเลขที่บัญชีธนาคารผู้จ่าย หากเลขที่บัญชีที่แสดงไม่ถูกต้อง และคลิก <OK>

ป้อนเลขที่บัญชีผู้จ่าย

4. ป้อนวันที่ทำรายการ รูปแบบ YYMMDD เช่น ปีคศ.2022 เดือน กพ. วันที่ 18 ให้ใส่ "220218"
และคลิก <OK>

ป้อนวันที่ทำรายการ

5. ป้อนวันที่จ่าย รูปแบบ YYMMDD เช่น ปีคศ.2022 เดือน กพ. วันที่ 21 ให้ใส่ "220221"
และคลิก <OK>

ป้อนวันที่จ่าย

6. บอกชื่อไฟล์ที่จะเก็บ ให้ใช้ชื่อไฟล์ ชื่อ Path ตามที่โปรแกรมแสดงไปก่อน (สามารถไปเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายที่เก็บภายหลังได้)
แต่ให้จด หรือจำชื่อ path ที่เก็บไฟล์ และชื่อไฟล์ไว้ก่อน เพื่อให้สามารถไปหาได้หลังจากบันทึกเสร็จแล้ว
จากนั้นกด <OK> เพื่อบันทึกไฟล์

ตั้งชื่อไฟล์ที่จะเก็บ

7. ไปดูไฟล์ตามที่จัดเก็บไว้ในข้อ 6. 
เปิดไฟล์ด้วย Notepad หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ จะแสดงข้อมูลที่ได้ ดังรูป

เปิดไฟล์รายงานที่ได้