รายงานส่งออก text file KBank Payroll (รหัส 22101)

Submitted by nimitr on Thu, 02/17/2022 - 15:49

รายงานส่งออก text file KBank Payroll (รหัส 22101)
รายงานนี้มี update เพิ่มให้ป้อนเลขที่บัญชีผู้จ่าย, วันที่ทำรายการ และวันที่จ่าย ตอนออกรายงานได้
(สำหรับโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll v.20.7.0 ขึ้นไป)

1. เมื่อต้องการออกรายงาน เลือกเมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

เมนู รายงานส่งออก text file

2. เลือกรายงานรหัส 22101 > คลิก <ส่งออก OK>
(หากไม่มีรายงาน 22101 คลิก download 
วิธี update รายงานเข้าระบบของท่าน) 

เลือก รหัส 22101

3. ป้อนเลขที่บัญชีธนาคารผู้จ่าย หากเลขที่บัญชีที่แสดงไม่ถูกต้อง และคลิก <OK>

ป้อนเลขที่บัญชีผู้จ่าย

4. ป้อนวันที่ทำรายการ รูปแบบ YYMMDD เช่น ปีคศ.2022 เดือน กพ. วันที่ 18 ให้ใส่ "220218"
และคลิก <OK>

ป้อนวันที่ทำรายการ

5. ป้อนวันที่จ่าย รูปแบบ YYMMDD เช่น ปีคศ.2022 เดือน กพ. วันที่ 21 ให้ใส่ "220221"
และคลิก <OK>

ป้อนวันที่จ่าย

6. บอกชื่อไฟล์ที่จะเก็บ ให้ใช้ชื่อไฟล์ ชื่อ Path ตามที่โปรแกรมแสดงไปก่อน (สามารถไปเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายที่เก็บภายหลังได้)
แต่ให้จด หรือจำชื่อ path ที่เก็บไฟล์ และชื่อไฟล์ไว้ก่อน เพื่อให้สามารถไปหาได้หลังจากบันทึกเสร็จแล้ว
จากนั้นกด <OK> เพื่อบันทึกไฟล์

ตั้งชื่อไฟล์ที่จะเก็บ

7. ไปดูไฟล์ตามที่จัดเก็บไว้ในข้อ 6. 
เปิดไฟล์ด้วย Notepad หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ จะแสดงข้อมูลที่ได้ ดังรูป

เปิดไฟล์รายงานที่ได้