ภาษาไทยแสดงเป็นตัวอ่านไม่ได้

By nimitr, 4 September, 2017

สำหรับภาษาต้องตั้งใน Windows
1. คลิกตรงแว่นขยาย (Search Windows)  > พิมพ์ Region > คลิก Region จากผลการค้นหาที่แสดงด้านบน

2. ที่หน้าต่าง Region
แท็บ Formats > Format ให้เป็น Thai (Thailand)

Set Formats to Thai

แท็บ Location > Home Location ให้เป็น Thailand

set location to Thailand

แท็ป Administrative > Language for non-Unicode programs
ให้เป็น Thai (Thailand) ด้วยครับ

set Language for non-unicode to Thai

เสร็จแล้วคลิก OK แล้วลองเปิดโปรแกรมเงินเดือนดูใหม่ครับ