วันที่ปัจจุบัน

ตั้งค่า > วันที่ปัจจุบัน

1. กรณีต้องการคำนวณเงินเดือน
ให้ใส่วัน เดือน ปี ให้ตรงกับงวดที่ต้องการคำนวณ เช่น ข้อมูลพนักงานประเภท S เป็นงวดที่ 4/2018

ประวัติฯเป็นงวดที่ 4/2018

วันที่สิ้นงวด

ดูในตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี งวดที่ 4 วันที่สิ้นงวดเป็นวันที่ 30/4 ดังนั้นต้องตั้งค่าวันที่ปัจจุบันให้เป็นได้ตั้งแต่ 1-30/4/2561

วันที่ปัจจุบัน

เสร็จแล้วลองไปคำนวณดู

2. กรณีต้องการปิดงวดบัญชี
หากผู้ใช้ต้องการปิดงวด 4 เพื่อจะทำเงินเดือนงวดถัดไป (งวดที่ 5) ให้ตั้งค่าวันที่ปัจจุบันให้เลยวันที่สิ้นงวด 4 (30/4/2561)

วันที่ปัจจุบันสำหรับปิดงวดบัญชี

เช่น เป็นวันที่ 03/05/2561 หรือเป็นวันที่ 1-31/5/2561 ก็ได้เช่นกัน