โปรโมชั่น พิเศษเพียง 3,999 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 03/21/2023 - 15:17

ทำเงินเดือนไม่ทัน
พอรีบแล้ว คำนวณผิดพลาด
ถึงเวลาต้องใช้ 
โปรแกรมเงินเดือน Nimitr
มาช่วยคุณแล้ว ด้วยราคาสบายๆ
กับโปรโมชั่น เพียง 3,999 บาท

651220 ประวัติพนักงาน

สำหรับธุรกิจเล็ก, กลาง, ใหญ่, SME, Startup, 1 Man Company, ร้านค้า, หรือห้างหุ้นส่วนฯ ที่มีปัญหาการทำเงินเดือน

การคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินรับ, เงินหัก มีความยุ่งยากซับซ้อน แล้วยังต้องจัดทำรายงานหลายอย่าง เช่น รายงานเพื่อส่งธนาคารจ่ายเงินเดือนพนักงาน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานยื่นภงด1, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ลย01, กท20, หนังสือรับรองการหักภาษี ทุกๆงวดการจ่ายเงิน ต้องใช้เวลาในการทำงานมาก

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 5 พนักงาน เพียง 1,999 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 03/21/2023 - 15:15

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 5 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 5 พนักงาน

ราคา 4,000  ---> 1,999 บาท ( รหัสสินค้า:  NP5EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 5 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 2,000 บาท)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน เพียง 2,999 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 03/21/2023 - 15:12

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 10 พนักงาน

ราคา 6,000  ---> 2,999 บาท ( รหัสสินค้า:  NP10EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 10 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 3,000 บาท)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

Submitted by nimitr on Tue, 12/27/2022 - 11:28

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll - ประวัติพนักงาน

1. ระบบบัญชีเงินเดือน ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อช่วยงานผู้ใช้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการบัญชีเงินเดือน ใช้งานง่าย ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2. ด้วยราคาที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดของกิจการ

3. คุ้มค่าด้วยการบริการให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาท่านให้หมดไป ท่านจะพึงพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และแนะนำต่อ ทำให้มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรือการใช้โปรแกรมต่างประเทศ

5. โปรแกรมเงินเดือน Nimitr เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไร้ขีดจำกัด

ซองเงินเดือน Nimitr Payslip เพียงแพ็คละ 599 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 12/27/2022 - 11:11
Nimitr Payslippayslip box Payslip

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน Nimitr Pay Envelop สำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบซองปิดผนึก)

Submitted by nimitr on Tue, 12/27/2022 - 11:11
แบบฟอร์ม50ทวิ แบบฟอร์ม50ทวิ ชั้นที่1
แบบฟอร์ม50ทวิ ชั้นที่2 แบบฟอร์ม50ทวิ ลายน้ำด้านหลัง

สำหรับพนักงาน ทุกสิ้นปีจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อให้พนักงานนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด91) กับทางกรมสรรพากร 

Nimitr แบบฟอร์ม 50ทวิ - 4 ชั้น เพียงแพ็คละ 599 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 12/27/2022 - 12:20
nmtax50-4ply แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

สำหรับพนักงาน ทุกสิ้นปีจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อให้พนักงานนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด91) กับทางกรมสรรพากร 

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr จึงได้จัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษีฯ เพื่อให้บริษัท, ห้างร้าน สามารถนำไปพิมพ์เพื่อแจกจ่ายแก่พนักงาน ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูป มีตาราง และข้อมูลตามแบบมาตรฐานกรมสรรพากร ผลิตจากกระดาษจากญี่ปุ่นเนื้อดี ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น