1.sea 600419 emp xtend 600514 Call 0639494152 ads610522-01

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 2017

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll - ประวัติพนักงาน

1. ระบบบัญชีเงินเดือน ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อช่วยงานผู้ใช้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการบัญชีเงินเดือน ใช้งานง่าย ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2. ด้วยราคาที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดของกิจการ

3. คุ้มค่าด้วยการบริการให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาท่านให้หมดไป ท่านจะพึงพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และแนะนำต่อ ทำให้มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรือการใช้โปรแกรมต่างประเทศ

5. โปรแกรมเงินเดือน Nimitr เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไร้ขีดจำกัด

FAQ คำถาม ?

vdo6. ทำเงินเดือนงวดแรก vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
vdo5. สร้างบริษัทใหม่ vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
vdo4. รายงาน Excel แปลงข้อมูลวันที่ ให้เป็นปี พ.ศ. vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
58. รายงานส่งออก 10c01 ยื่นแบบใบแนบ ภงด1 ทาง Internet
57. Update ฐานข้อมูล เป็น v.2017 ไม่ได้ขึ้น error

ซองเงินเดือน Nimitr Payslip

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน NIMITR PaySlip สำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

payslip box

Nimitr Payslip

เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์มเพื่อให้พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังรวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะมีข้อความ และตารางอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว โปรแกรมจะพิมพ์เฉพาะข้อมูลของพนักงานแต่ละคนช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น ลดการสึกหรอของหัวเข็ม และผ้าหมึกน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

เมื่อพิมพ์เสร็จทางบริษัทฯ เก็บใบปะหน้า ชั้นแรก ไว้เป็นหลักฐานหรือใช้ตรวจสอบภายหลังได้

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer