รายงาน ประกันสังคม สปส สำหรับ พนง.1% บริษัท 4%

Submitted by nimitr on Tue, 04/07/2020 - 15:59

1. download รายงาน สปส สำหรับ พนง.1% บริษัท 4% คลิกด้านล่าง

download report tax91

จะได้ไฟล์  630331-sso-20301-2-63301-2.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ที่ได้จากข้อ.1 ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ไฟล์ PaySys.mdb

3. วิธี update รายงานใหม่
3.1 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. จาก Desktop ไฟล์ PaySys.mdb  แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

3.2 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง

4. จะได้รายงาน 4 รายงาน ได้แก่ รหัสรายงาน 63301, 63302, 20301, 20302

เมนู รายงาน > รายงานทั่วไป > กลุ่ม 8-ประจำเดือน (ระบบ)

หน้าจอ ออกรายงานทั่วไป

4.1 รหัสรายงาน 63301 สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) (ใช้แบบฟอร์ม) (ใช้แทน 61502) 
ใช้ร่วมกับรหัส 62701 รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)

รายงาน 63301

สำหรับผู้ใช้ที่กดแสดงแล้วขึ้น error ถามหาแบบฟอร์ม sps-1-10-1.jpg

file not found sps-1-10-1.jpg

ให้ download แบบฟอร์มด้านล่างนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์ ตามที่แจ้งใน error เช่น 
d:\NimitrPayroll2017\Sample\Form

แบบฟอร์ม sps1-10-1

4.2 รหัสรายงาน 63302 รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2) (1 เดือนมีหลายงวด) (ใช้แทน 51109)
ใช้ร่วมกับรหัส 57702 สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) A4 1 เดือนมีหลายงวด รวมพนักงานลาออกระหว่างเดือน

รายงาน 63302

เมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

รายงานส่งออก text file

4.3 รหัสรายงาน 20301 สปส.1-10 การส่งเงินสมทบ (format 135) SSO Media 2.0 (ใช้แทน 19501)

รายงาน 20301

4.4 รหัสรายงาน 20302 สปส.1-10 สำหรับกรณี 1 เดือนมีหลายงวด (ใช้แทน 08401)

รายงาน 20302

 

** เงื่อนไข การบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ