80. การคำนวณประกันสังคม 2% สำหรับเดือน กย.-พย.63

Submitted by nimitr on Tue, 09/08/2020 - 20:06

การปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ในโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

เมนู ข้อมูล-บริษัท

2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 2.00

แก้ไข อัตราประกันสังคม เป็น 2%

3. คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- แก้ไข กองทุนประกันสังคม เป็น 5,850 บาท

ลดหย่อนทั้งปี

 

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

สำหรับรายงาน ใช้รายงานเดิมได้ครับ
รายงานทั่วไป ใช้ 57702, 58101, 61501, 62701
รายงานส่งออก text file ใช้ 19501
รายงาน Excel ใช้ s61701

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ