วิธีปรับขนาดตัวอักษรที่แสดงในรายงาน

By nimitr, 28 November, 2016

กรณีปรับขนาดอักษรที่แสดงในรายงานให้เล็กลง
1. เมนูตั้งค่า > กำหนดบริษัทใหม่ > เลือกบริษัทที่ต้องการ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด > คลิกแก้ไข
2. ที่ด้านขวา "กำหนดค่ารายงาน" > ขนาดตัวอักษร > ลองลดตัวเลขเหลือ 12

ปรับขนาดตัวอักษรในรายงาน
3. เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากโปรแกรม > login ใหม่
4. ลองไปออกรายงาน