วิธีปรับขนาดตัวอักษรที่แสดงในรายงาน

Submitted by nimitr on Mon, 11/28/2016 - 11:35

กรณีปรับขนาดอักษรที่แสดงในรายงานให้เล็กลง
1. เมนูตั้งค่า > กำหนดบริษัทใหม่ > เลือกบริษัทที่ต้องการ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด > คลิกแก้ไข
2. ที่ด้านขวา "กำหนดค่ารายงาน" > ขนาดตัวอักษร > ลองลดตัวเลขเหลือ 12

ปรับขนาดตัวอักษรในรายงาน
3. เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากโปรแกรม > login ใหม่
4. ลองไปออกรายงาน