คู่มือ โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 2017

คำนำ

สารบัญ

22. ติดตั้งโปรแกรม  ดู vdo การคำนวณเงินเดือน

การลงทะเบียน
      36. สำหรับลูกค้าทดลองใช้
      37. สำหรับลูกค้าใหม่  ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
      23. สำหรับลูกค้าเก่า  ดู vdo การคำนวณเงินเดือน

การปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าเก่า
24. ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ใช้กับเวอร์ชั่น 2017
25. ปรับปรุงฐานข้อมูลบริษัทของท่าน
57. กรณี Update ฐานข้อมูล เป็น v.2017 ไม่ได้ขึ้น error

เริ่มใช้งาน
31. สร้างบริษัทใหม่  vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
32. ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานงวดแรก vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
27. ขั้นตอนการทำงานแต่ละงวด

ไฟล์
เลือกบริษัท
นำเข้าข้อมูลเงินเดือน (*.txt) vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ

ข้อมูล
47. พนักงาน
     42. การป้อนภาษีเอง
     65. การทำข้อมูล หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำนวณ
48. คำนวณเงินเดือน และภาษี ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
คำนวณงวดพิเศษ

รายงาน
49. รายงานทั่วไป
     17. รายงาน ภงด.91 ปี 2561
     33. ออกรายงานแล้ว error (...does not recognize [DataCalc3].[U0502]...)
     64. ออกรายงานย้อนหลัง แล้ว error (...does not recognize 'DataHistory3.S0624'...)
     66. จะเปิดหน้าต่าง Devices & Printers เพื่อปรับแต่งเครื่องพิมพ์อย่างไร? 

รายงานส่งออก text file
     58. รายงานส่งออก 18901 ยื่นแบบใบแนบ ภงด1 ทาง Internet
     71. รายงานส่งออก ประกันสังคม (สปส.1-10)

รายงาน Excel ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
     63. รายงานส่งออก Excel s61701 สปส1-10
 

ปิดบัญชี
43. ปิดงวดบัญชี
44. ปิดเดือน
45. ปิดสิ้นปี ดู vdo การคำนวณเงินเดือน

ปิดงวดพิเศษ

ตั้งค่า
61. วันที่ปัจจุบัน
46. สร้างงวดบัญชี
ประเภทพนักงาน
31. สร้างบริษัทใหม่
กำหนดที่เก็บข้อมูล
ตั้งค่าระบบ
กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล
     60.รายการรับ/หัก คงที่
     60.รายการรับ/หัก ไม่คงที่
สร้างสูตรคำนวณ
     สูตรยอดสะสม
     สูตรเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด
     41. สูตรแปลงค่าต่างๆ
ออกแบบรายงาน
     รายงานทั่วไป  vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
     คัดลอกรายงาน  vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
     รายงานส่งออก text file
     รายงาน excel
          รายงาน Excel แปลงข้อมูลวันที่ ให้เป็นปี พ.ศ. vdo คำนวณไม่สำเร็จฯ
ตารางข้อมูล
     อัตราภาษี
     ค่าลดหย่อนต่างๆ
     59.รายการรับ/หัก
     ข้อมูลทั่วไป
40. ภาษา

เครื่องมือ
50. สำรองข้อมูล Backup
29. นำเข้าข้อมูลระบบ Import New System

NEWS
FAQ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer