สำหรับข้อมูล "ตำแหน่ง" หากในรายงานแสดงไม่ถูกต้อง

Submitted by nimitr on Mon, 11/28/2016 - 12:02

สำหรับข้อมูล "ตำแหน่ง" หากในรายงานแสดงไม่ถูกต้อง อาจเพราะข้อมูลไม่ครบ วิธีแก้ไขดังนี้
1. เมนู ข้อมูลหลัก > ป้อนประวัติพนักงาน (บางรายการ)
2. ด้านขวาคลิกถูกที่รายการ PositionTableFor, PositionType, ตำแหน่ง

ป้อนตำแหน่ง ให้พนักงาน

3. เสร็จแล้วดูข้อมูลตารางด้านซ้าย
ช่อง PositionTableFor   ต้องใส่ U (ไม่ให้เป็นช่องว่าง)
ช่อง PositionType        ต้องใส่ 14 (ไม่ให้เป็นช่องว่าง)
ช่อง ตำแหน่ง               ต้องใส่รหัสตามที่ตั้งไว้ เช่น 000, 001,...

4. เสร็จแล้วลองไปออกรายงานดูอีกที