รายละเอียดการปรับปรุงฯ

By nimitr, 6 November, 2017

All New! โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 2017

icon ใหม่! มองเห็นเด่นชัดให้คุณคลิกเข้าใช้งานได้ทันที

icon

ปุ่มควบคุมการทำงานออกแบบใหม่ ใหญ่ขึ้น คลิกเลือกได้ง่ายขึ้นไม่ผิดปุ่ม รูปภาพชัดเจนเข้าใจได้ง่าย

dmbutton5

ปุ่มค้นหา ใหม่! ใช้งานง่ายขึ้น ค้นหาได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม มากกว่า 10 เท่า

easy search

 

ประวัติเพิ่มเติม ใหม่! สร้างรายการได้มากขึ้น เพิ่มข้อมูลได้ง่ายขึ้น เลือกดูข้อมูลได้เร็วขึ้น

emp xtend

 

Shortcuts ใหม่! เข้าถึงหน้าจอที่ใช้งานบ่อย สะดวก รวดเร็ว สุดสุด

shortcuts

 

รายงานทั่วไป ใหม่! จัดกลุ่มได้เองตามต้องการ ด้วยปุ่ม <ย้ายกลุ่ม> เรียกใช้สะดวก

report

 

Login ใหม่! คลิกเดียวเข้าถึงหน้าจอหลักได้ทันที ทำงานต่อที่ค้างไว้ได้เลย

one click to main

 

รายละเอียดบริษัท ใหม่! ออกแบบใหม่ เพิ่มฟิลด์ Note ให้บันทึกข้อความเตือนความจำได้หลากหลาย

company

 

ประวัติพนักงาน ใหม่! เพิ่มรายการ คำนำหน้า, ชื่อภาษาอังกฤษ และเพิ่ม Note ให้บันทึกข้อความเตือนความจำสำหรับพนักงานแต่ละคน หรือบันทึกในประวัติเพิ่มเติม ได้อีกหลากหลายรายการ 

employee

 

คำนวณเงินเดือน ใหม่! เพิ่มปุ่ม <ลบผลคำนวณ> เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณเงินเดือนใหม่

calculate salary

รายงานปรับปรุงใหม่ ขอบบาง เพิ่มพื้นที่แสดงรายการได้อีก 1 คอลัมน์, และแสดงข้อมูลเพิ่มได้อีก 2 แถว ต่อหน้า A4 (V.17.9.7)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll v.17.9.7 โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll Old version


*****   ทุกความต้องการของคุณ จะมีอยู่ใน Nimitr Payroll   ******