ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ใช้กับเวอร์ชั่น 2017

By nimitr, 6 November, 2017

1. ปิดโปรแกรมก่อนแล้วไป copy โฟลเดอร์ Sample และไฟล์ PaySys.mdb จากที่ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่น 2017 ที่

C:\Program Files (x86)\NimitrPayroll2017

 

2. นำไปวางทับในที่เก็บข้อมูลของท่าน เช่น D:\NimitrPayroll
(* หากท่านไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ที่เดียวกับในตัวอย่าง ให้ท่านไปวางในที่ท่านเก็บข้อมูล
และในขั้นตอนต่อๆ ไปก็ให้ใช้ที่อยู่ตามที่ท่านได้เก็บข้อมูลไว้)

3. เข้าโปรแกรมเงินเดือน เพื่อกำหนดที่เก็บข้อมูล

ตั้งค่า-กำหนดที่เก็บข้อมูล

เมนูตั้งค่า > กำหนดที่เก็บข้อมูล

กำหนดที่เก็บข้อมูล คลิก Browse

คลิก Browse เพื่อกำหนดที่เก็บข้อมูล

เลือกที่เก็บข้อมูล d

เลือกไปที่ d:\NimitrPayroll จะขึ้นที่ช่อง Data path
คลิก บันทึก

บันทึกเรียบร้อย

คลิก OK

4. ปิดโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรม login ใหม่

หน้า login จะแสดงที่เก็บข้อมูลของเรา

ที่หน้า login จะแสดงที่เก็บข้อมูลเป็นที่เรากำหนดแล้ว คือ D:\NimitrPayroll

5. ที่หน้าจอหลักจะเป็นข้อมูลบริษัท ตัวอย่าง 

ข้อมูลบริษัทตัวอย่าง

ต้องเปลี่ยน เลือกข้อมูลบริษัทของท่าน

select company

เมนู ไฟล์ > เลือกบริษัท

เลือกบริษัทของท่าน

ดับเบิ้ลคลิกเลือกบริษัทของท่าน

จะเป็นข้อมูล Nimitr Soft แล้ว

ที่ header หน้าจอหลัก จะแสดงชื่อบริษัทของท่านแล้ว

6. ทำการ update ฐานข้อมูลบริษัทของท่าน