การลงทะเบียน (ลูกค้าใหม่)

By nimitr, 10 February, 2022

เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับไฟล์ Serial No. ส่งไปยัง email ของท่าน 
วิธีนำไฟล์ไปใช้

1. download ไฟล์ที่แนบมา
2. คลิกขวาที่ไฟล์จากข้อ 1. เลือก Extract here จะได้ไฟล์ Payroll.snb
3. copy ไฟล์ Payroll.snb ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม NimitrPayroll ที่

C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ ที่ loging เข้า Windows]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\NimitrPayroll

เช่น
C:\Users\ABC\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\NimitrPayroll

4. เสร็จแล้วลอง run โปรแกรมเงินเดือน NimitrPayroll

แบบลงทะเบียน

จะขึ้น แบบลงทะเบียน ให้ขอรับรหัสสินค้าจากระบบอัตโนมัติ
คลิก ขอรับรหัสสินค้า

กรอกแบบขอรับรหัสสินค้า

กรอกแบบขอรับรหัสสินค้า

ข้อควรระวัง
ในการ อ่าน/ป้อน รหัสต่าง ๆ ตัวอักษร O (โอ) กับเลข 0 (เลขศูนย์) จะคล้าย ๆ กัน
ให้สังเกตตัว อักษร "โอ" จะมีขนาดอ้วนกว่า "เลขศูนย์" ครับ

ป้อนรหัสสินค้า

เสร็จแล้วระบบจะส่งรหัสสินค้าไปให้ทาง email ตามที่ระบุในแบบฯ
นำรหัสสินค้าที่ได้ป้อนในช่อง "รหัสสินค้า" คลิก OK

ผลการลงทะเบียน

คลิก OK

หน้า login

ใส่ user:  support
password:  support
คลิก Login

5. จะเข้ามาที่หน้าจอหลัก (main)

หน้าจอหลัก Main

ต่อไป >> สร้างบริษัทใหม่