การลงทะเบียน (ลูกค้าใหม่)

Submitted by nimitr on Thu, 02/10/2022 - 14:25

เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับไฟล์ Serial No. ส่งไปยัง email ของท่าน 
วิธีนำไฟล์ไปใช้

1. download ไฟล์ที่แนบมา
2. คลิกขวาที่ไฟล์จากข้อ 1. เลือก Extract here จะได้ไฟล์ Payroll.snb
3. copy ไฟล์ Payroll.snb ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม NimitrPayroll ที่

C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ ที่ loging เข้า Windows]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\NimitrPayroll

เช่น
C:\Users\ABC\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\NimitrPayroll

4. เสร็จแล้วลอง run โปรแกรมเงินเดือน NimitrPayroll

แบบลงทะเบียน

จะขึ้น แบบลงทะเบียน ให้ขอรับรหัสสินค้าจากระบบอัตโนมัติ
คลิก ขอรับรหัสสินค้า

กรอกแบบขอรับรหัสสินค้า

กรอกแบบขอรับรหัสสินค้า

ข้อควรระวัง
ในการ อ่าน/ป้อน รหัสต่าง ๆ ตัวอักษร O (โอ) กับเลข 0 (เลขศูนย์) จะคล้าย ๆ กัน
ให้สังเกตตัว อักษร "โอ" จะมีขนาดอ้วนกว่า "เลขศูนย์" ครับ

ป้อนรหัสสินค้า

เสร็จแล้วระบบจะส่งรหัสสินค้าไปให้ทาง email ตามที่ระบุในแบบฯ
นำรหัสสินค้าที่ได้ป้อนในช่อง "รหัสสินค้า" คลิก OK

ผลการลงทะเบียน

คลิก OK

หน้า login

ใส่ user:  support
password:  support
คลิก Login

5. จะเข้ามาที่หน้าจอหลัก (main)

หน้าจอหลัก Main

ต่อไป >> สร้างบริษัทใหม่