การป้อนภาษีเอง

By nimitr, 19 November, 2017

บางครั้งการให้โปรแกรมคำนวณภาษีอาจไม่ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น มีการจ่ายเงินเดือนไปแล้ว และต้องการเพิ่มเติมยอดรายได้, รายการหัก ซึ่งมีผลให้การคำนวณภาษี มียอดเพิ่มหรือลด ไม่เท่ากับยอดที่หักไว้ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องทำการป้อนภาษีเอง 

วิธีทำ
1. ในเมนู ข้อมูล > พนักงาน > แท็ป รายการรับหักไม่คงที่

ป้อนภาษีเอง

- ป้อนภาษีตามจำนวนที่ต้องการในรหัส U0500 หักภาษีเงินได้ (ป้อนเอง)

2. เมนู ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน

เลือกประเภทพนักงาน

- เลือกประเภทพนักงานที่ป้อนภาษีเอง เช่น S พนักงานรายเดือน แล้วคลิก แก้ไข

คลิกถูก เสียภาษีอัตราเดียว

- คลิกถูก เสียภาษีอัตราเดียว ในอัตรา 0.00 %
- คลิก บันทึก

3. เสร็จแล้วลองไป คำนวณเงินเดือนฯ และออกรายงาน ดูครับ