สำรองข้อมูล Backup

Submitted by nimitr on Wed, 01/03/2018 - 20:08

สำรองข้อมูล Backup

เมื่อมีการทำเงินเดือน เสร็จแต่ละครั้ง ควรทำการสำรองข้อมูล เพื่อเก็บเป็นไฟล์สำรองไว้ใช้ กรณีข้อมูลปัจจุบันมีปัญหา อาจเกิดความเสียหายขณะทำงาน หรือไฟดับ เป็นต้น ก็สามารถนำไฟล์ที่ได้สำรองไว้กลับมาใช้งานต่อได้ ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่ตั้งแต่ต้น

เมนู เครื่องมือ > สำรองข้อมูล
หน้าจอสำรองข้อมูลคลิก เริ่มทำงาน OK ได้เลยครับ

สำรองข้อมูล-เริ่มทำงานOK

สำรองเสร็จแล้วจะมีข้อความบอก พร้อมแจ้งชื่อไฟล์ และที่เก็บข้อมูลสำรองครับ

สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว

คลิก OK