รายงาน Excel สปส1-10

By nimitr, 1 July, 2018

วิธีทำ

1. download ไฟล์

2. Unzip (Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน Desktop จะได้ไฟล์ PaySys.mdb

3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK

4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > ปรับปรุง

5. ลองออกรายงาน
เมนู รายงาน > รายงาน Excel > เลือกรหัสรายงาน s61701 สปส1-10 

ออกรายงาน Excel สปส1-10

คลิก <แสดง Preview>

คลิก <ส่งออกไป Excel>

ส่งออกไป excel

Save ไฟล์แล้วนำไป upload เข้าประกันสังคม