ข้อมูลบริษัท ตัวอย่าง (Sample) update ล่าสุด

By nimitr, 1 January, 2024

ข้อมูลบริษัท ตัวอย่าง (Sample) update ล่าสุด ใช้สำหรับเป็นแม่แบบในการสร้างฐานข้อมูลบริษัทใหม่ จะได้ข้อมูลเป็นปี งวดปัจจุบัน, เงื่อนไขการคิดภาษี, ค่าลดหย่อน, ปรับปรุงล่าสุด, แบบฟอร์มใหม่ๆ 

และมีรายงานแก้ไขใหม่ ๆ เช่น รายงาน ภงด.91, แก้ไขเลขผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก, รายงาน ภงด.1ก, ภงด3,...เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ download นำไปใช้ได้เลย มีวิธีทำดังนี้

1. download ไฟล์ข้อมูล จะได้ sample.zip
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. จะได้ไฟล์โฟลเดอร์ Sample
3. ดูที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบ จากหน้า Login โปรแกรมเงินเดือน 

login ดูที่เก็บข้อมูล

จากภาพที่เก็บข้อมูลหลัก คือ
d:\NimitrPayroll\Sample

4. copy โฟลเดอร์ Sample ที่ได้จากข้อ 2. ไปทับใน 
d:\NimitrPayroll\

5. เสร็จแล้วเข้าโปรแกรมเงินเดือนใช้งานได้ตามปกติ
(ไม่มีผลกับฐานข้อมูลบริษัทอื่นๆ)