รายงานส่งออก ภงด.1 สำหรับโปรแกรม RD Prep ของสรรพากร

By nimitr, 12 October, 2021

กรมสรรพากร ได้เปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (New E-FILING) โฉมใหม่
โดยใช้โปรแกรม RD Prep ในการจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษี แทนการใช้โปรแกรม RDinet เดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมสรรพากร หรือคลิก ดูประกาศจากกรมสรรพากร

ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรมฯ เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม RD Prep ได้เลย 

1 เมื่อต้องการออกรายงาน เลือกเมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

repot text file 18901 pnd1

- เลือกรายงานรหัส 18901 > คลิก <ส่งออก OK>
(หากไม่มีรายงาน 18901 คลิก download 
วิธี update รายงานเข้าระบบของท่าน)

ใส่ชื่อไฟล์ที่จะเก็บ
- ให้จดรายละเอียดชื่อไฟล์ และที่จัดเก็บ ในช่องนี้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในโปรแกรมโอนย้าย ภงด1 ต่อไป เช่น
d:\NimitrPayroll2017\Sample\Data\ใบแนบภงด1 ยื่นทาง Internet_610910_1850.txt 

- เสร็จแล้วคลิก <OK>

2. ลองไปเปิดไฟล์ที่ได้จากข้อ 1

ข้อมูลที่ได้

3. เปิดโปรแกรม RD Prep

เปิดโปรแกรม RD Prep
คลิกเลือก <โอนย้ายข้อมูล>

คลิกเลือก ภงด1
คลิกเลือก <ภ.ง.ด.1>

4. หน้าจอ โอนย้ายข้อมูลฯ > แท็ปที่ 1 หน้าหลัก
* ป้อนข้อมูล หรือเลือกข้อมูล ตามคำแนะนำสีแดง ในรูปด้านล่าง 
* รายการที่ไม่มีคำแนะนำสีแดงให้ปล่อยไว้ค่าตามเดิม

Step01

ตัวอย่าง หน้าจอโอนย้ายข้อมูลฯ ที่ป้อน และเลือกข้อมูลแล้ว (ดูรูปด้านล่าง)

Step01b
เสร็จแล้วคลิก <ถัดไป>

5. แท็ปที่ 2 กำหนดตำแหน่งข้อมูล
โดยคลิกเลือกรายการด้านขวา ไปปล่อยวางในตารางด้านซ้าย ตามคำแนะนำสีแดง

Step02_2

จะได้ตำแหน่งข้อมูล ตรงกับไฟล์โอนย้าย ดังรูปด้านล่างนี้

Step02a_2
Step02_3
Step02d_0
ตรวจสอบข้อมูล ถ้าถูกต้องแล้ว คลิก <โอนย้าย>

6. แท็ปที่ 3 ผลการโอนย้าย
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก <ถัดไป>

Step03_0

7. แท็ป 4 สรุปรายการภาษี
ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิกปุ่ม ตามคำแนะนำด้านล่าง

Step04_0

Step04_1