รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี 50ทวิ (สำหรับแบบฟอร์มสำเร็จรูป ซองปิดผนึก)

By nimitr, 11 January, 2024

tax50 env.

1. download รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี 50ทวิ (สำหรับแบบฟอร์มสำเร็จรูป ซองปิดผนึก)
คลิกด้านล่าง

download report tax91

จะได้ไฟล์  report-67101-67102-tax50slip.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ report-67101-67102-tax50slip.zip ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ไฟล์ คือ
PaySys.mdb

3. วิธี update รายงานใหม่
3.1 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ PaySys.mdb ที่ได้จากข้อ 2. จาก Desktop แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

3.2 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง

4. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่
เมนู รายงาน > รายงานทั่วไป
เลือกกลุ่ม ประจำปี (ระบบ) 
รหัสรายงาน 
67101 (สำหรับพนักงานที่ลาออก มีเงินได้ S0319) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิฯ (แบบฟอร์มสำเร็จรูป 9" x 5.5" แบบซองปิดผนึก)
67102 (เดิม 66106) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิฯ (แบบฟอร์มสำเร็จรูป 9" x 5.5" แบบซองปิดผนึก)

หมายเหตุ
สำหรับ เครื่องพิมพ์ (Printer) ต้องกำหนดกระดาษเป็นขนาด Letter ก่อนกดแสดงรายงานนะครับ

***สำหรับท่านที่ต้องการแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางเราก็มีจำหน่าย นะครับ
คลิกดู รายละเอียด