รายงานส่งออก ภงด.1ก ปี2564 สำหรับโปรแกรม RD Prep ของสรรพากร

By nimitr, 4 March, 2022

 กรมสรรพากร ได้เปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (New E-FILING) โฉมใหม่
โดยใช้โปรแกรม RD Prep ในการจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษี แทนการใช้โปรแกรม RDinet เดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมสรรพากร หรือคลิก ดูประกาศจากกรมสรรพากร

ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรมฯ เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม RD Prep ได้เลย 

1 เมื่อต้องการออกรายงาน เลือกเมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

report text file select 22102 pnd1kor

- เลือกรายงานรหัส 22102 > คลิก <ส่งออก OK>
(หากไม่มีรายงาน 22102 คลิก download 
วิธี update รายงานเข้าระบบของท่าน)

ใส่ชื่อไฟล์ที่จะเก็บ
- ให้จดรายละเอียดชื่อไฟล์ และที่จัดเก็บ ในช่องนี้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในโปรแกรมโอนย้าย ภงด1 ต่อไป เช่น
d:\NimitrPayroll\Sample\Data\22102-ภงด1ก E-Filing_650223_1303.txt 

- เสร็จแล้วคลิก <OK>

2. ลองไปเปิดไฟล์ที่ได้จากข้อ 1
ลำดับข้อมูลเป็นดังรูป

ข้อมูลที่ได้

* สำหรับการป้อนข้อมูล 7.เลขที่อยู่, 8.ตำบล, 9.อำเภอ ในประวัติพนักงาน เพื่อให้รายงานดึงมาได้ถูกต้อง
ดูตามรูปด้านบน

3. เปิดโปรแกรม RD Prep

เปิดโปรแกรม RD Prep
คลิกเลือก <โอนย้ายข้อมูล>

คลิกเลือก ภงด1ก
คลิกเลือก <ภ.ง.ด.1ก>

4. หน้าจอ โอนย้ายข้อมูลฯ > แท็ปที่ 1 หน้าหลัก
* ป้อนข้อมูล หรือเลือกข้อมูล ตามคำแนะนำสีแดง ในรูปด้านล่าง 
* รายการที่ไม่มีคำแนะนำสีแดงให้ปล่อยไว้ค่าตามเดิม

Step01

ตัวอย่าง หน้าจอโอนย้ายข้อมูลฯ ที่ป้อน และเลือกข้อมูลแล้ว (ดูรูปด้านล่าง)

Step01b
เสร็จแล้วคลิก <ถัดไป>

5. แท็ปที่ 2 กำหนดตำแหน่งข้อมูล
โดยคลิกเลือกรายการด้านขวา ไปปล่อยวางในตารางด้านซ้าย ตามคำแนะนำสีแดง

Step02_2

จะได้ตำแหน่งข้อมูล ตรงกับไฟล์โอนย้าย ดังรูปด้านล่างนี้

tab2 set data
ตรวจสอบข้อมูล ถ้าถูกต้องแล้ว คลิก <โอนย้าย>

6. แท็ปที่ 3 ผลการโอนย้าย
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก <ถัดไป>

7. แท็ป 4 สรุปรายการภาษี
ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิกปุ่ม พิมพ์ใบแนบ, พิมพ์แบบ, บันทึกข้อมูลแบบ, บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล ตามต้องการ
จนเสร็จสิ้นการโอนย้าย ภงด.1ก

หมายเหตุ
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 ไปจนเสร็จสิ้นการโอนย้ายฯ ไม่มีรูปนำมาแสดงในคู่มือ เนื่องจากข้อมูลที่นำมาเป็นข้อมูลตัวอย่างสมมติ โปรแกรมมีการตรวจสอบเลขที่ผู้เสียภาษี, ชื่อ, สกุล จึงเกิด error ไม่สามารถทำการโอนย้ายได้จนจบ