รายงานส่งออก ภงด.1ก ปี2566 สำหรับโปรแกรม RD Prep ของสรรพากร

By nimitr, 7 January, 2024

กรมสรรพากร ได้เปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (New E-FILING) โฉมใหม่
โดยใช้โปรแกรม RD Prep ในการจัดเตรียมข้อมูลการยื่นภาษี แทนการใช้โปรแกรม RDinet เดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมสรรพากร หรือคลิก ดูประกาศจากกรมสรรพากร

ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรมฯ เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม RD Prep ได้เลย 

1 เมื่อต้องการออกรายงาน เลือกเมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

Select-24101-ภงด1กปี2566

- เลือกรายงานรหัส 24101 > คลิก <ส่งออก OK>
(หากไม่มีรายงาน 24101 คลิก download 
วิธี update รายงานเข้าระบบของท่าน)

ใส่ชื่อไฟล์-กดOK
- ให้จดรายละเอียดชื่อไฟล์ และที่จัดเก็บ ในช่องนี้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในโปรแกรมโอนย้าย ภงด1 ต่อไป เช่น
D:\NimitrPayroll\Sample\Data\24101-ภงด1ก ปี 2566 E-Filing_670107_1534.txt 

- เสร็จแล้วคลิก <OK>

2. ลองไปเปิดไฟล์ที่ได้จากข้อ 1
ลำดับข้อมูลเป็นดังรูป

ตำแหน่งข้อมูล

* สำหรับการป้อนข้อมูล 7.เลขที่อยู่, 8.ตำบล, 9.อำเภอ ในประวัติพนักงาน เพื่อให้รายงานดึงมาได้ถูกต้อง
ดูตามรูปด้านบน

3. เปิดโปรแกรม RD Prep

เปิดโปรแกรม RD Prep
คลิกเลือก <โอนย้ายข้อมูล>

คลิกเลือก ภงด1ก
คลิกเลือก <ภ.ง.ด.1ก>

4. หน้าจอ โอนย้ายข้อมูลฯ > แท็ปที่ 1 หน้าหลัก
* ป้อนข้อมูล หรือเลือกข้อมูล ตามคำแนะนำสีแดง ในรูปด้านล่าง 
* รายการที่ไม่มีคำแนะนำสีแดงให้ปล่อยไว้ค่าตามเดิม

โอนย้ายข้อมูล-Tab1

ตัวอย่าง หน้าจอโอนย้ายข้อมูลฯ ที่ป้อน และเลือกข้อมูลแล้ว (ดูรูปด้านล่าง)

670107_pnd1kor_tab1_fillin.jpg
เสร็จแล้วคลิก <ถัดไป>

5. แท็ปที่ 2 กำหนดตำแหน่งข้อมูล
โดยคลิกเลือกรายการด้านขวา ไปปล่อยวางในตารางด้านซ้าย ตามคำแนะนำสีแดง

670107 pnd1kor tab2 form.jpg

จะได้ตำแหน่งข้อมูล ตรงกับไฟล์โอนย้าย ดังรูปด้านล่างนี้

670107_pnd1kor_tab2_set_data.jpg
ตรวจสอบข้อมูล ถ้าถูกต้องแล้ว คลิก <โอนย้าย>

6. แท็ปที่ 3 ผลการโอนย้าย
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก <ถัดไป>

7. แท็ป 4 สรุปรายการภาษี
ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิกปุ่ม พิมพ์ใบแนบ, พิมพ์แบบ, บันทึกข้อมูลแบบ, บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล ตามต้องการ
จนเสร็จสิ้นการโอนย้าย ภงด.1ก

หมายเหตุ
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 ไปจนเสร็จสิ้นการโอนย้ายฯ ไม่มีรูปนำมาแสดงในคู่มือ เนื่องจากข้อมูลที่นำมาเป็นข้อมูลตัวอย่างสมมติ โปรแกรมมีการตรวจสอบเลขที่ผู้เสียภาษี, ชื่อ, สกุล จึงเกิด error ไม่สามารถทำการโอนย้ายได้จนจบ