ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานงวดแรก

By nimitr, 6 November, 2017

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท > แท็ป 2.การคำนวณ > ปีปัจจุบัน ค.ศ. ให้เป็นปีที่ต้องการเริ่มต้น เช่น 2017

set current year

2. เมนู ตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี > ปี 2017 > คลิก สร้างงวดบัญชีหากยังไม่มีงวดบัญชี

set period

3. ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน > เลือกประเภทที่ต้องการ เช่น S > คลิก แก้ไข

set staff type

> ใส่เลขงวดปัจจุบันที่ต้องการเริ่มต้น เช่น 1 

set period S

4. ตั้งค่า > วันที่ปัจจุบัน > ใส่วดป ให้ตรงกับงวดที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น กำหนดเป็นงวดที่ 1 วันที่ปัจจุบันให้เป็นได้ตั้งแต่ 1-31/1/2560

set current date

5. คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > เลือก 005 > คลิก ยืนยันการทำงาน > ใส่ปี, งวดที่, ประเภทพนักงานให้ตรงกับที่กำหนดไว้ข้างต้น > คลิก OK
(ทำซ้ำ หากมีพนักงานหลายประเภท)

runsql 005

6. เสร็จแล้วป้อนข้อมูลตัวเลขในประวัติพนักงาน > และไปคำนวณเงินเดือน > ออกรายงาน