ไฟล์ update ตารางอัตราภาษี 2560

By nimitr, 2 February, 2017

ตารางอัตราภาษี ปรับปรุงสำหรับปีภาษี 2560 

1. download ไฟล์ตารางอัตราภาษี สำหรับปีภาษี 2560 ไว้ที่ Desktop
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. ใส่ใน Desktop จะได้ PayUsr.mdb
3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK
4. ลองไปดูตารางอัตราภาษี เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > อัตราภาษี Tax Rate
จะได้ตารางอัตราภาษีดังรูป ด้านล่างครับ

ตารางอัตราภาษีปี 2560