ที่เก็บข้อมูลเสมือน Virtual Store

By nimitr, 20 December, 2016

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
ที่เก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวกับที่ติดตั้งโปรแกรม

C:\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll

เวลาที่เราเข้าไปหาไฟล์ข้อมูลแล้วมักจะหาไม่เจอ
เนื่องจากใน Windows 7,8,10 พื้นที่ใน drive C:\Program Files (x86)\
จะถูกกันไว้เป็นพื้นที่สงวนสำหรับระบบ ทำให้ user ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้เหมือนปกติทั่วไป

Windows จะสร้างที่เก็บเสมือน หรือ Virtual Store ให้สำหรับแต่ละ user แทนตาม address ด้านล่างนี้

C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ ที่ loging เข้า Windows]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll

เช่น
C:\Users\ABC\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll