ซองเงินเดือน Nimitr Payslip

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน NIMITR PaySlip สำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

payslip box

Nimitr Payslip

เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์มเพื่อให้พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังรวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะมีข้อความ และตารางอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว โปรแกรมจะพิมพ์เฉพาะข้อมูลของพนักงานแต่ละคนช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น ลดการสึกหรอของหัวเข็ม และผ้าหมึกน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

เมื่อพิมพ์เสร็จทางบริษัทฯ เก็บใบปะหน้า ชั้นแรก ไว้เป็นหลักฐานหรือใช้ตรวจสอบภายหลังได้

ชั้นที่ 2-3 เป็นเหมือนซองผนึกปิดบังข้อมูลเงินเดือน แสดงให้เห็นรหัส-ชื่อ-สกุล พนักงาน เพื่อสามารถแจกจ่ายให้พนักงานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพับใส่ซอง ปิดผนึกเอง ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างมาก

Pay Envelope
Size-Ply: 9"(W) x 5.5"(H) x 3 Ply
Packing: 1,000 Sets/Box

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer