คำนวณเงินเดือน และภาษี

By nimitr, 3 January, 2018

คำนวณเงินเดือน และภาษี

เมื่อป้อนข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้ทำการคำนวณฯ เพื่อออกรายงาน จ่ายเงินเดือนพนักงาน

เลือกเมนู คำนวณ > คำนวณเงินเดือน และภาษี

เมนูคำนวณเงินเดือน และภาษี

หรือคลิกปุ่ม Calculate ที่แถบ Shortcut ได้เลย

Shortcut Calculate

กรณีมีพนักงานหลายประเภท ให้คลิกถูก เลือกคำนวณทีละประเภท เช่น
คลิกถูกหน้าประเภทพนักงาน S พนักงานรายเดือน เสร็จแล้วคลิก เริ่มคำนวณ

คลิกคำนวณประเภท S

เสร็จแล้วคลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้า  S-พนักงานรายเดือน  ออก และคลิกถูกหน้า W-พนักงานรายวัน และคลิก เริ่มคำนวณ

คำนวณพนักงาน W

เมื่อคำนวณเสร็จทุกประเภทแล้ว คลิก ออก

ไปดูผลลัพธ์ที่ ออกรายงาน ครับ