รายงานทั่วไป

By nimitr, 3 January, 2018

รายงานทั่วไป

คลิกเมนู รายงาน > รายงานทั่วไป

เมนู รายงานทั่วไป

หรือคลิกปุ่ม Report ที่แถบ Shortcut ได้เลย

Report shortcut

คลิก แสดง Preview เพื่อดูรายงาน 

แสดง Preview

หน้ารายงาน

เมื่อแสดงรายงานแล้ว สามารถสั่งพิมพ์, ส่งออก, เลื่อนหน้า และปิดหน้ารายงานได้ 
1. คลิกปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน หรือบันทึกเป็น pdf
2. คลิกปุ่ม Export เพื่อบันทึกเป็น text file หรือ html ไฟล์
3. กรณีข้อมูลมีหลายหน้า สามารถกดปุ่มลูกศร เพื่อไปหน้าต่อไป หรือย้อนกลับ
4. คลิกปุ่ม กากบาท เพื่อปิดหน้าจอแสดงรายงานนี้

เสร็จแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ในรายงานดู หากไม่ถูกต้อง สามารถไปแก้ไขข้อมูล, คำนวณฯ และออกรายงาน จนได้รายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน

เสร็จแล้วครับ ไม่ยากใช่ไหมครับ

* ถ้าจะให้ดีทำเสร็จแล้วอย่าลืม สำรองข้อมูล นะครับ

เผื่อคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง จะได้ไม่ต้องทำใหม่นะครับ