ซองเงินเดือน Nimitr Payslip เพียงแพ็คละ 599 บาท

By nimitr, 17 December, 2023
Nimitr Payslippayslip boxPayslip

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน Nimitr Pay Envelop สำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์มเพื่อให้พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังรวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะมีข้อความ และตารางอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว โปรแกรมจะพิมพ์เฉพาะข้อมูลของพนักงานแต่ละคนช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น ลดการสึกหรอของหัวเข็ม และผ้าหมึกน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

เมื่อพิมพ์เสร็จทางบริษัทฯ เก็บใบปะหน้า ชั้นแรก ไว้เป็นหลักฐานหรือใช้ตรวจสอบภายหลังได้

ชั้นที่ 2-3 เป็นเหมือนซองผนึกปิดบังข้อมูลเงินเดือน แสดงให้เห็นรหัส-ชื่อ-สกุล พนักงาน เพื่อสามารถแจกจ่ายให้พนักงานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพับใส่ซอง ปิดผนึกเอง ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างมาก

ซื้อสินค้า

Nimitr Pay Envelope
Size-Ply: 9"(W) x 5.5"(H) x 3 Ply
Packing: 100 ชุด
เพียงแพ็คละ  599 บาท ( รหัสสินค้า:  NPayEnv-100 )

1. การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ-ท่าเตียน 
เลขที่ 136-030-9023 
ชื่อบัญชี นิมิตรซอฟท์เทคโนโลยี =599 บาท ( รหัสสินค้า:  NPayEnv-100 )

2. แจ้งการโอนเงิน
ทาง Line กรุณา "เพิ่มเพื่อน"
Line id:  @nimitrpayroll 
@nimitrpayroll
ทางอีเมล:  nimitrpayroll@gmail.com
หรือโทร. 096-394-4635
แจ้งชื่อ, ที่อยู่, โทรศัพท์, email, Line id, หลักฐานการโอนเงิน, รหัสสินค้า NPayEnv-100

3. การจัดส่งสินค้า
สินค้าจัดส่งฟรีให้ทาง บริษัทรับจัดส่งพัสดุฯ ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

*** ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากท่านมา ณ โอกาสนี้ ***